1. Can Boira


L'antiga barberia integrada en el bar can Boira serà objecte d'intervenció per part de l'artista Tatiana Sarasa. El bar i la barberia de can Boira fa més de 30 anys que romanen tancats, és un espai on sembla que el temps s'hagués aturat el dia que el van tancar. En ocasió de “Lloc i memòria” es tornarà a obrir després de tants anys. Al bar es s'hi realitzarà una obra de teatre breu escrita especialment per a aquest espai pel jove escriptor i dramaturg Sebastià Portell i Clar.

El primer propietari de Can Boira del que tenim constància fou Sabastià Bonet “Pubil”, després el traspassà a Joan Serra Garcias “Boira”, qui el portà amb l'ajud del seu fill Joan Serra Salom “Boira” fins que aquest complí 18 anys. Aleshores la barberia estava ubicada en el primer pis. L'any 1948 passà a mans dels seus dos germans fadrins, en Tomàs i en Jaume  Boira, fins al seu tancament a principis de la dècada de 1980. 

2. Fossat romà

Sota les cases i els carrers del centre del poble, en el solar on s'ubica l'ajuntament jauen les petjades d'un antic campament romà. Només en resten visibles alguns tambors de columnes que s'han emprat durant anys per a seure-hi i un fragment del fossat. L'arqueòleg Bernat Roig i el geògraf Nadal Burguera ens ho mostraran.


Baix el subsòl del nucli urbà de Ses Salines, a la zona de la Plaça Major, hi ha restes d'un fossat romà. Es tracta de l'únic fossat romà documentat a Balears a dia d'avui. Actualment no es coneix encara al 100% el seu perímetre exacte. El fossat té forma de triangle invertit i en els trams coneguts les seves mides són de 3.20 m d'amplària i una profunditat de 3.50 m., amb poques variants. Dins del perímetre d'aquesta fossa s'han trobat tambors de columna, un pondus, una espasa, i altres restes; i als seus voltants alguna tomba. No s'ha determinat encara si la fossa protegia un petit castrum o uns castra. Ja que hi falten dades. La descoberta d'aquest important element patrimonial es deu a la observació i estudi d'Honorat Bauçà. Actualment es pot veure un petit tram al c/ La Pau, tapat per un vidre, i també algun altre petit tram dins propietat particular. La presència d'aquest fossat a Ses Salines no només demostra la ocupació romana de la zona, sinó també el valor que tenia com a lloc estratègic.  Bernat Roig.3. Escoles Velles


Antiga escola construïda a partir de l'any 1931 per José Alomar, actualment és un centre multifuncional. S'hi realitzarà una exposició.


4. Ca ses MongesLes monges franciscanes, primeres dinamitzadores de la vida social del poble, a més de mostrar costura organitzaven obres de teatre, entre altres coses.


5. Església Vella


La primera església que va tenir el poble -fruit de l'ampliació d'una petita capella adjacent- es començà a construir l'any 1790 i s'hi realitzà culte fins l'any 1897. Es va vendre a particulars per a poder sufragar les despeses de la nova església. Es modificà l'interior i s'hi construí un forn. Després de passar per diferents propietaris l'any 2007 l'adquirí l'ajuntament, la rehabilità i ara se li dóna un ús cultural.

En motiu de “Lloc i memòria” retrem homenatge al seu ús original realitzant-hi una exposició col·lectiva entorn a la religió vista des de l'art contemporani: “Deu visions”. Per a més informació vegin l'apartat d'exposicions.


6. Antiga tenda de ca madò Margalida de sa punta.

Joan Barahona ens presta aquest emblemàtic local per a l'exposició “Labores”. Fou construït en la dècada dels anys 40 per la família de picapedrers de can Xurí: el pare Tomeu Galmés “Xurí” i els seus fills Miquel Galmés “Nodo” i Tomeu Galmes “Xurí” o “mestre Vicens”. La primera propietària era na Margalida “de Sa Punta” i hi tengué una tenda de teixits durant molts d'anys. L'any 1982 en Manolo Barahona comprà el local i de llavors ençà ha acollit diferents negocis: sabateria i tenda d'esports, una altra sabateria, tenda de roba i joieria i tenda de menjar per emportar. Abans d'obrir-lo novament com a negoci s'utilitzà per diferents finalitats: s'hi feren exposicions i durant més d'un any acollí la tómbola que organitzà el capellà don Jaume Rovira per recaptar doblers per reparar la teulada de l'església. 

7. Bar ca na moreneta

Ca na Moreneta en la seva primera ubicació.

Antigament “Ca na Moreneta” estava ubicat a la Plaça sant Bartomeu, a la petita casa de cap de cantó que es troba al costat del bar can Boira. Cap al l'any 1950, Miquel Portell Bonet, son pare de na Joanaina “Moreneta” comprà la casa de davant l'església a la família Moliner per cincuanta mil pessetes.  Quan Miquel Portell morí el seu fill Toni “Moreno” es feu càrrec del bar, més endavant passà a mans de na Joanaina i el seu home, en Julià Galmés. Encara que popularment sempre s'ha conegut amb aquest nom abans es deia “Bar Tele Club”.

8. Bar Orient

Homes davant can Creus

Popularment conegut com “Can Creus”, el Bar Orient fou fundat per Catalina Coves Grimalt l'any 1954, pel que enguany és el seu 60è aniversari. Després fou regentat pel seu fill Sebastià Burguera Covas, qui ja hi treballava amb els seus pares, fins l'any 1992 que el llogà a Andreu Mas “Peraire”. Andreu Mas i la seva dona regentaren el bar durant 19 anys. Actualment, des de febrer de 2012, el porta la neta dels primers propietaris, na Catalina Burguera també coneguda com na “Cati Creus”.

8. Restaurant Casa Manolo

Tot comença un 15 de febrer de l'any 1945, quan Juan Barahona “d'Es Bodegón” obri les portes del seu local, gràcies a un trosset de paper que deia el següent: Licencia de venta de vinos y licores al por mayor y detalle.
Al 1972 el local experimenta un gran canvi, el qual serà el definitiu: hi va haver reforma de façana i interiors i des de llavors res més ha canviat. Un any després "Es Bodegón" -nom pel que es coneix sa Bodega Barahona-Casa Manolo-, passa de mans de Juan al seu fill Manolo. Al 1976, ell i la seva dona, Margalida, emprenen la iniciativa de fer tapes a diari i és al 1990, quan Manolo i la seva família decideixen incorporar un restaurant basat també en el peix i marisc fresc, sense deixar de fer mai les seves autèntiques tapes que tanta feina i èxits els hi varen donar: per exemple, durant l'intermedio del cine del poble al "Novedades" o al “Recreativo” (un dels entrepans famosos era el de fetge amb salsa, pel qual na Margalida s'enamora entre altres coses d'aquell Manolito, que ajudava a la seva germana Pepita i al seu pare)... O qui no ha menjat un calamar a la romana després de sortir de missa al Bodegón?
Les primeres màquines de gelat o granissats també foren introduïdes al poble pel Bodegón. Fou el "pub" del poble durant molts anys, les parets del qual varen veure néixer moltes parelles del poble, ara feliçment casats i amb nets”.            

                                                                                                          Apol·lònia Barahona Vicens